امروز : پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۳

Scopus

اطلاعات نشریه

Scopus

Elsevier Biobase-CABs

Index Copernicus

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

درباره نشریه

مجله محیط شناسی (JES) که اولین بار در دیماه ۱۳۵۳در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ گردید اکنون در دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست بصورت فصلنامه چاپ می گردد و مقالات آن کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست …

اهداف و چشم انداز

نشریه محیط شناسی، نشریه علمی-پژوهشی و ارگان رسمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران است که به صورت فصلنامه چاپ می گردد. مقاله های تحقیقی و پژوهشی درباره کلیه مسائل محیط زیستی در صورتیکه در مجله دیگری چاپ نشده باشد در …

اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول مجتبی اردستانی دانشیار گروه مهندسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست پست الکترونیکی: ardestanut.ac.ir تلفن: ۶۱۱۱۳۱۵۶ سردبیر علی ترابیان استاد گروه مهندسی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، گرایش آب …

پیوندهای مفید

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرایند پذیرش مقالات

مقالاتی که متناسب با اهداف نشریه محیط شناسی است پس از مطالعه راهنمای نویسندگان و تنظیم مقاله فقط از طریق سایت الکترونیکی نشریه ارسال گردد. مراحل بعدی نیز از طریق سایت انجام می گردد.

مطالب بیشتر