امروز : جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۵

جداسازی کروم از محیط‌های آبی با استفاده از دو نوع پلی‌آنیلین

مقاله ۹، دوره ۳۶، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۹۱-۹۸ نویسندگانمجید ریاحی‌سامانی۱؛ سید‌مهدی برقعی۲؛ علی اولاد۳؛ محمد‌جواد چاییچی۴ ۱دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران۲استاد دانشکده مهندسی شیمی و …

اخبار و اعلانات

جداسازی کروم از محیط‌های آبی با استفاده از دو نوع پلی‌آنیلین

مقاله ۹، دوره ۳۶، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۹، صفحه ۹۱-۹۸ نویسندگانمجید ریاحی‌سامانی۱؛ سید‌مهدی برقعی۲؛ علی اولاد۳؛ محمد‌جواد چاییچی۴ ۱دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران۲استاد دانشکده مهندسی شیمی و …

برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعه موردی: تالاب بین‌المللی میانکاله)

مقاله ۱۰، دوره ۳۶، شماره ۵۳، بهار ۱۳۸۹ نویسندگانحمید امیرنژاد۱؛ حامد رفیعی۲؛ میلاد اتقایی۳ ۱– استادیار اقتصاد منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری۲دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران۳دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، …

پرتوزایی طبیعی در نمونه‌های گرانیتی استفاده شده به‌عنوان مصالح ساختمانی در ایران

مقاله ۱۲، دوره ۳۶، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۹ نویسندگاناحمد جهانگیری۱؛ صالح اشرفی۲ ۱دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز۲استادیار فیزیک هسته‌ای دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز چکیدهبرای تعیین پرتوزایی طبیعی مصالح ساختمانی استفاده شده و ارزیابی شاخص‌های مورد نظر در …

اخبار و اعلانات

۱٫ تماس با مجله ۲٫ نویسنده مسئول در مقالات دانشگاه تهران ۳٫ عدم امکان صدور گواهی پذیرش قبل از تصویب هیات تحریریه ۴٫ لطفا هر گونه سئوال و پیگیری مقالات تنها از طریق ایمیل مجله mag_natures@ut.ac.ir صورت پذیرد.